Η Κληρονομιά της Γεύσης

Εξερευνούμε, καταγράφουμε και προωθούμε τη σύνθετη και συναρπαστική σχέση ανάμεσα στην τροφή, την κληρονομιά, την ιστορία και την ανθρώπινη κατάσταση!

A pot of basil may symbolize the soul of a people better than a play of Aeschylus

Ion Dragoumis

Περιγραφή

Η Κληρονομιά της Γεύσης είναι μια κοινωνικο-πολιτισμική πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε με την υποστήριξη του προγράμματος START Create Cultural Change καταγράφοντας πολιτιστικές πρακτικές σχετικά με την τροφή και την υγεία. Από το 2018 συλλέγει προφορικές μαρτυρίες ανθρώπων παλαιότερων γενεών διασώζοντας  διατροφικές πρακτικές του παρελθόντος και εξερευνώντας πώς και γιατί το φαγητό είναι μια τόσο αξιομνημόνευτη εμπειρία αισθητηριακά, κοινωνικά αλλά και επιτελεστικά.

Με σκοπό την ενδυνάμωση τοπικών κοινοτήτων και τη δημιουργική χρήση του αρχειακού υλικού, οι συνεντεύξεις που συλλέχθηκαν ξεκίνησαν να αρχειοθετούνται και να παρουσιάζονται ως  βίντεο-εκθέματα σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους, προκειμένου να δοθεί «λόγος» στους απλούς ανθρώπους και «χώρος» στα βιώματα τους. Το πλούσιο αρχείο προφορικών μαρτυριών που δημιουργήθηκε τροφοδοτεί ασταμάτητα την QUALIA με έμπνευση και οπτικοακουστικό υλικό για τη δημιουργία καινοτόμων γαστρονομικών δράσεων και εκδηλώσεων, καθώς και καλλιτεχνικών έργων με βασικό άξονα τις διατροφικές παραδόσεις και μνήμες. Η Κληρονομιά της Γεύσης διεύρυνε το πεδίο προσέγγισης των γαστρονομικών πρακτικών και κληρονομιάς μέσω της προφορικής ιστορίας με στόχο τόσο την καταγραφή και διαφύλαξη όσο και την εικαστική αναπαράσταση.