Κλαίρη Μπακούρα

Εξερευνούμε, καταγράφουμε και προωθούμε τη σύνθετη και συναρπαστική σχέση ανάμεσα στην τροφή, την κληρονομιά, την ιστορία και την ανθρώπινη κατάσταση!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Facebook

Instagram

Twitter

Tik Tok

Περιγραφή

Η Κληρονομιά της Γεύσης είναι μια κοινωνικο-πολιτισμική πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε το 2018 με την υποστήριξη του. Μελετά και καταγράφει πολιτιστικές πρακτικές σχετικά με την τροφή και την υγεία μέσω προφορικών μαρτυριών από ανθρώπους παλαιότερων γενεών. Οι συνεντεύξεις αυτές αρχειοθετούνται, παρουσιάζονται ως βίντεο σε πολιτιστικούς χώρους και χρησιμοποιούνται για διάφορες δημιουργικές δράσεις.
Με σκοπό την ενδυνάμωση κοινοτήτων και τη δημιουργική χρήση του αρχειακού υλικού, Η Κληρονομιά της Γεύσης δημιούργησε ένα μεγάλο αρχείο προφορικών συνεντεύξεων και μεθοδολογιών, με τα οποία συνεχίζει να τροφοδοτεί την QUALIA για τη δημιουργία καινοτόμων γαστρονομικών δράσεων και εκδηλώσεων.