Μουσείο Συν_Αισθήσεων

Στο Μουσείο Συν_Αισθήσεων διοργανώνουμε βιωματικά εργαστήρια & διαδραστικές παραστάσεις.

You can’t use up creativity; the more you use, the more you have

Maya Angelou

Περιγραφή

Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε, μέσω της θεατρικής πράξης, πολυαισθητιριακές εμπειρίες για το κοινό μας. Το λέμε Μουσείο γιατί κάθε του δράση παίρνει ως αφετηρία ένα ιστορικό γεγονός, μια ιστορική ημερομηνία, ένα διάσημο θεατρικό έργο, ένα θρυλικό πίνακα ζωγραφικής ή ένα γλυπτό (και πολλά άλλα) | το λέμε αισθήσεων γιατί σε κάθε του δράση κινητοποιεί κάποια ή παραπάνω από μια αισθήσεις | το λέμε συν_αισθήσεων γιατί κάθε του δράση έχει σκοπό να καλλιεργήσει την ενσυναίσθηση, την κατανόηση και την αποδοχή τόσο του εαυτού μας όσο και των άλλων!